Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Hoe lid worden?

Lidmaatschap 2022-2023 

De hernieuwing van het lidmaatschap kan vanaf half augustus. 

Wij vragen u om uw lidmaatschapsbijdrage bij voorkeur over te schrijven via de bankrekening BE02 7381 2206 6640 op naam van ARSBROEK, 8310 Assebroek.
Mogen we vragen om op uw overschrijving te vermelden: lidmaatschap 2022-23 met uw naam en adres. Na ontvangst van uw bijdrage wordt het jaarboek dan aan huis bezorgd.
De lidmaatschapsbijdrage bedraagt 10 EUR. Dat we een laag bedrag kunnen behouden is deels te danken aan het maximaal drukken van de kosten en vooral aan de sponsors en de vele ereleden. Zonder hun inbreng zou dit niet langer haalbaar zijn.
Voor deze lidmaatschapsbijdrage krijgt u werkelijk waar voor uw geld. Vooreerst ontvangt u het jaarboek en wordt u uitgenodigd op een zestal activiteiten die voor de leden bijna steeds gratis zijn. Als corona het toelaat, proberen we dat dit jaar opnieuw waar te maken.

Voor degenen die iets meer willen geven: alle extra financiële steun is van harte welkom en bovendien wordt u erelid vanaf een bijdrage van 20 EUR. U krijgt een vermelding in ons volgende jaarboek.

Wij danken u al bij voorbaat voor uw steun en de eventuele hernieuwing van uw lidmaatschap. 

Opm.: een apart bibliografisch overzicht van de artikels in de jaarboeken 1 tot 30 (meer dan 3500 blz.!) is beschikbaar. Deze uitgave bieden we aan tegen 2 EUR.

Veel leden worden reeds per e-mail verwittigd wat de verzendingskosten gevoelig verlicht. Wilt u ook per e-mail uitgenodigd worden ? Stuur dan een mailtje naar arsbroek@proximus.be met vermelding van uw naam en adres en in het vervolg wordt u “elektronisch” uitgenodigd.  
Uw e-mailadres gebruiken we uitsluitend voor mededelingen van Arsbroek.