👷‍ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internet verdwijnen.👋
Jaarboeken -  Jaarboek 22 - 2005 -  arsbroek

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Jaarboek 22 - 2005

INHOUD JAARBOEK 22 - 2005

Marc Carlier    
AZ Sint-Lucas opende veertig jaar geleden zijn deuren (blz.6)

Marc Carlier
Erratum (blz.18)

Yvette Kemel
Het moordlied van Assebroek (blz.19)

Jozef Bossu
De kapelaans van het centraal kerkhof van Brugge (deel 2) (blz.24)

Roger Vanden Bussche
Viering 75 jaar Belgische onafhankelijkheid in 1905 in Assebroek (blz.64)

Frans Bonte
Een andere kijk op de schoolstrijd (1879-1884) in Assebroek (blz.65)

Roland Dufoort
Arsbroek NATUURlijk (blz.69)

Noël Declercq
De Oeverzangers jubileren (blz.76)

Gerard Vanparys
Renovatie en restauratie van het interieur in de kerk
van O.L.V.Onbevlekt Ontvangen Assebroek (blz.81)

Jan D'hondt
De herberg Altebij en de burgerlijkprocesdossiers
van het Brugse stadsarchief (blz.94)

Robert De Laere
Schuttersgilde Ivanhoe Brugge (deel 1) (blz.100)

Redactie
Kroniek van Assebroek juli 2004 - juni 2005 (blz.120)

Redactie
Activiteiten van het werkjaar 2004-2005 (blz.123)