👷‍ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internet verdwijnen.👋
Jaarboeken -  Jaarboek 24 - 2007 -  arsbroek

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Jaarboek 24 - 2007

JAARBOEK 24 - 2007

In memoriam Simonne Stalpaert-Sercu (blz.6)

Guido Bruyneel
Hervé Stalpaert 25 jaar overleden.
Een blik op zijn jeugd en familiale afkomst (blz.7)

Valentin De grande
Gemeenteraadsverkiezingen in Assebroek.
Deel 2: 1914-1970: het enkelvoudig algemeen stemrecht (blz.44)

Jan D'hondt
Leidraad voor het historisch huizenonderzoek
in de Brugse rand: Assebroek (blz.72)

Roger Vanden Bussche
Nog herbergen betrokken in burgerlijkprocesdossiers (blz.82)
  
Frans Bonte
Hoe de IBIS-jongens uit Bredene in 1941    
verzeild raakten in Assebroek (blz.91)

Jozef Bossu
Het lijkenvervoer en de begrafenis in Brugge
van 1784 tot 1900 (deel 2) (blz.98)

Roland Dufoort Arsbroek NATUURlijk (blz.124)

Trees De Vloo Assebroek in 1907 (blz.126)

Kroniek van Assebroek
juli 2006 - juni 2007 (blz.137)

Activiteiten van het werkjaar 2006-2007 (blz.140)