Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Jaarboek 38 - 2021

 De volgende onderwerpen komen aan bod.

  1. We herdenken Hervé Stalpaert, 40 jaar geleden overleden, door hemzelf aan het woord te laten. In een ongepubliceerd manuscript geeft hij in dagboekvorm verslag van zijn beleving van de periode 5 tot 13 mei 1940.
  2. Op het Gaston Roelandtsplein werden de naamplaten van de slachtoffers van WO II in 1949 onthuld. We onderzoeken voor drie slachtoffers waarom hun namen pas achteraf werden bijgevoegd.
  3. Rachel Coene (1896-1980): kloosterzuster, herbergierster en lid van het gewapend verzet in WO II.
  4. De koorvensters in de kerk van Ver-Assebroek. Een grondige analyse leidt tot de conclusie dat de vier ramen met het verhaal van het miraculeuze beeld aan Samuel Coucke toe te schrijven zijn. Het centrale raam (de Emmaüsgangers), van latere datum, komt uit het atelier dat na Samuels dood door diens zonen werd voortgezet. De vijf ramen worden in kleuren weergegeven.
  5. Hangerijn: een oude hoeve met een geschiedenis die nauw met Engelendale verbonden is. De naam Hongerijen (met o) in oude documenten werpt mogelijk licht op de betekenis van de naam.
  6. Handelaars in de Wantestraat: families De Vlamynck en De Neire, De Keyser, Vansassenbroeck.
  7. Een stukje folklore: feest van een Brugse toneelvereniging bij de Zeventorentjes (1903) en viering van het zilveren jubileum (1904).
  8. De oud-leerlingenbond Sint-Kristoffel, in 1944 opgericht en in 2019 ontbonden. Geschiedenis van deze unieke vereniging met uitsluitend leden die ‘afstudeerden’ aan de lagere jongensschool, die ophield te bestaan toen het O.L.V.-college een feit werd (1955). We werpen ook een blik op het schoolleven tijdens en na WO II.
  9. Korte berichten met o.a. aanvullingen over Theophile Van Dycke en Camille Bisschop.