Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Databank van Heemkunde West-Vlaanderen

Databank artikels

Sinds 2008 werden alle bijdragen verzameld, verschenen in de Heemkundige tijdschriften, aangesloten bij het verbond West-Vlaanderen.

Beeldbank Brugge


Op deze site kunt u gedigitaliseerde beelden bekijken uit de collecties van diverse instellingen (Stadsarchief Brugge, Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing). De geschiedenis en de evolutie van de stad wordt hier voor een groot publiek zichtbaar gemaakt.

Erfgoedcel Brugge

Erfgoedcel Brugge

Erfgoedcel Brugge is een aanspreek- en aanknopingspunt voor de Brugse erfgoedsector. Informeren, communiceren, kennis uitwisselen en samenwerken rond Brugs erfgoed zijn hierbij speerpunten.

Historische bronnen Brugge


Historische bronnen is een platform voor het digitaal publiceren en ontsluiten van belangrijke Brugse historische bronnen. Deze bronnen vormen cultureel erfgoed met een onvervangbare betekenis voor de stadsgeschiedenis.

Kaart, huis, Magis


Bent u geïnteresseerd in de geschiedenis van uw huis of van gebouwen in het Brugse stadscentrum? Wie heeft er gewoond, hoe zag de woning/ het perceel er vroeger uit, welke verbouwingen zijn er gebeurd, ...?