Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

De Staats-Spaanse Linies

2011 juli

Fietstocht op 2 juli met als thema de Staats-Spaanse linies
De huidige grens tussen West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Antwerpen was gedurende de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) het strijdtoneel tussen de Zuidelijke Nederlanden onder Spaans bewind en de opstandige Noordelijke Nederlanden.
Een nieuwe machtsstrijd tussen de toenmalige Europese grootmachten woedde van 1701 tot 1714 en ging de geschiedenis in als de Spaanse Successieoorlog.
Heel wat relicten uit deze conflictperiodes van de geschiedenis zijn aan weerszijden van de grens als cultuurhistorisch erfgoed bewaard gebleven. Sinds enkele jaren staan deze zgn. Staats-Spaanse Linies volop in de belangstelling.

Wilt u meer weten over de Staats-Spaanse linies? Klik dan hier

Foto's fietstocht

Arsbroek act1011nr1 Arsbroek act1011nr2 arsbroek act1011nr3 arsbroek act1011nr4

EX VOTO’S

2011 mei

Voordracht door Mark Adriaen op vrijdag 13 mei 2011 om 20 uur uur in zaal Patria, Kerklaan 37.
Ex voto’s  zijn votieven, veelal in de vorm van mens, lichaamsdeel of dier, die geofferd werden in een bedevaartsoord of ander heiligdom. Dit gebruik bestond reeds in de oudheid en wist zich bij ons te handhaven tot het derde kwart van de 20ste eeuw.
In onze streken is dit gebruik nagenoeg verdwenen. Votieven werden vervaardigd in allerlei materialen. Ook in de grote middeleeuwse hospitalen in Vlaanderen, zoals het Sint-Janshospitaal in Brugge, werden votieven geofferd. In de kapel van dit Brugse hospitaal werden meerdere geneesheiligen aangeroepen en bedankt met wassen of zilveren ex voto’s.

De streek van Brugge stond in de lezing centraal en ook Assebroek kwam aan bod naast ander vergelijkingsmateriaal. Ook in Brugge waren er meerdere producenten van wassen ex voto’s zoals de wasgieterijen Hautekiet, Vanlanckeren en Joye en de Arme Klaren.
arsbroek ex voto

De Tempeliers

2011 maart

Voordracht door Paul Vandewalle op vrijdag 18 maart om 20 uur in zaal Patria in de Kerklaan.

De Orde van de Tempeliers was een
katholieke monnikenorde die ten tijde van de kruistochten een Heilige Oorlog tegen de moslims voerde in het Heilige Land. Ze waren gestructureerd als een ridderorde en erg militair ingesteld. De Tempeliers werden uiteindelijk zo machtig en rijk dat de Franse koning Filips de Schone er alles aan deed om van hen af te komen.
Deze 'Arme soldaten van Christus' bestonden aanvankelijk slechts uit een kleine groep ridders, die het plan hadden opgevat om de pelgrims naar het Heilige Land te beschermen. Deze werden namelijk onderweg vaak het slachtoffer van georganiseerde bendes.
Hugo van Payns was een van hen. Hij was een veteraan uit de Eerste Kruistocht. Na de eerste successen groeide bij hen het idee om zich te organiseren tot een groep die het wereldse ridderschap zou verzaken om zich te wijden aan hun zelfopgelegde taak.
Gerard van Ruddervoorde werd de 10de grootmeester van deze machtige orde, die in 1312 bruusk werd afgeschaft.

Tot op vandaag blijven het mysterie en de esoterische geheimen van de Tempeliers fascineren. In de volksverhalen maar ook in romans (zoals de Da Vinci Code) blijven ze opduiken.

Ver-Assebroek: het raadsel van de cirkels

2011 februari

Lezing die door Bieke Hillewaert, archeoloog-coördinator bij Raakvlak, Intergemeentelijke Dienst voor Archeologie in Brugge en Ommeland op vrijdag 4 februari om 20 uur in zaal Patria in de Kerklaan.

In tweehonderd jaar tijd is Assebroek getransformeerd van een schaars bevolkt gebied tot een bijna volgebouwd deel van de agglomeratie van de stad Brugge.
Doch de bewoningsgeschiedenis van Assebroek reikt veel verder dan enkele eeuwen en krijgt haar plaats in de bewoningsgeschiedenis van Brugge en het ommeland.
In het bijzonder de zandrug waar Ver-Assebroek op gelegen is en de aangrenzende ‘Assebroekse Meersen’ herbergen een lange voorgeschiedenis van menselijke aanwezigheid, die teruggaat tot ongeveer 6.500 voor Christus.
De befaamde ‘cirkels van Ver-Assebroek’ zijn een verhaal op zich. Er werd al heel wat over geschreven, maar recent onderzoek heeft aangetoond dat hun oorsprong in de middeleeuwen te zoeken is.
arsbroek concentrische cirkels

Feestelijke zitting

2010 november

Dinsdag 9 november om 19 uur in de Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangenkerk, Pastoor Verhaegheplein, Ver-Assebroek.
De leden van Arsbroek konden deelnemen aan de feestelijke zitting over de oorsprong en de geschiedenis van de Mariadevotie in Ver-Assebroek in aansluiting met de lopende tentoonstelling. Het werd een avond die ons in contact bracht met geschiedenis, cultuur, religie en heemkunde.

Op het programma:
Verwelkoming door Gerard Vanparys, voorzitter kerkfabriek Ver-Assebroek.
Inhoudelijke toelichting door Benoit Kervyn, consulent religieus erfgoed Stad Brugge.
Panelgesprek onder leiding van Doenja van Belleghem, adjunct perschef Bisdom Brugge, met enkele inwoners van Ver-Assebroek over bedevaarten vroeger en nu.
Slotwoord door Boudewijn Laloo, schepen voor financiën en patrimonium Stad Brugge.
Receptie.
Het koor Cantate Domino onder leiding van dirigent Eric Reybrouck zong tijdens de zitting Marialiederen.

Ver Assebroek Open

2010 oktober

Op zondag 17 oktober van 11 tot 19 uur
De activiteiten waren gespreid over gans Ver-Assebroek 
Met dit “open dorp project” streeft de Erfgoedcel Brugge ernaar om het minder bekende erfgoed in de Brugse deelgemeenten en wijken onder de aandacht te brengen. Heelwat partners en verenigingen werken hieraan mee. Ook Arsbroek heeft zich ingezet om die dag te doen slagen.
Op het uitgebreide programma stonden ondermeer een wandelzoektocht, een tentoonstelling over de geschiedenis achter de Mariadevotie en de bedevaarten, grote en kleine verhalen werden verteld en een fototentoonstelling bracht sprekende beelden over Ver-Assebroek en nu.
arsbroek Ver-Assebroek Arsbroek VerAssebroek

Tentoonstelling Kristoffel

2010 oktober

2 en 3 oktober van 14 tot 17 uur.
Parochiehuis Bossuytlaan 24

De Sint-Jozef en Sint-Kristoffelparochie bestaat 75 jaar.
In het kader van dit feestjaar wordt een tentoonstelling georganiseerd. Hierin komen een ganse reeks aspecten aan bod zoals het ontstaan van de parochie, de bouw van de kerk, de Kristoffelfoor, de autowijdingen, … Deze tentoonstelling werd uitgewerkt en opgesteld door de heemkundige kring Arsbroek.

arsbroek kristoffel arsbroek kristoffel

Linken

Hier ga je naar de site van Brugge 

Reserve