Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

De grenzen nabij: de Gentpoort en haar omgeving

2012 april
Wandeling op 7 en 14 april om 14.30 uur
 
Als men zich vandaag de dag vanuit het centrum van Assebroek naar Brugge begeeft dan kan men er niet naast kijken: imposant houdt de Gentpoort ook nu nog de wacht. Sinds de bouw zijn vele eeuwen verlopen en heeft de poort veel doorstaan. Maar niet enkel de poort is veel veranderd. Ook de directe omgeving is doorheen de tijd grondig gewijzigd. De afbraak van de voorpoort, de aanleg van de vesten, de bouw van een watertoren, de Coupure, …: het zijn slechts enkele wijzigingen die op een paar honderd meter van de poort plaatsvonden.
Wijzigingen waren er eveneens aan de kant van de vroegere gemeente Assebroek. Wie herkent nog de buitengracht? Sinds wanneer kunnen we vanuit stad rechtdoor naar Assebroek? Wie heeft nog weet van het Katoentje?
 

Het parochiearchief en de parochiale structuur van Assebroek door de eeuwen heen

2012 februari
Lezing op 10 februari 2012 om 20 uur door Gerard Vanparys, Jo Patteeuw en Guido Bruyneel in de zaal Patria in de Kerklaan

 Op het platteland was destijds de structuur doorgaans heel simpel: het dorp viel samen met de enige parochie en de kerk stond in het midden. Niet zo echter voor Assebroek. Wat nu de (deel)gemeente Assebroek is, had onder het ancien régime een ingewikkelder structuur, zowel burgerlijk als kerkelijk. De Franse Revolutie en de daaropvolgende annexatie van onze gewesten zorgde voor eenheid: een nieuwe gemeente en een nieuwe parochie ontstonden en beide vielen samen. Deze simpele toestand zou blijven duren tot 1910, toen de parochie Sint-Catharina opnieuw opgericht werd, zij het nu alleen binnen Assebroek.
In de lezing werd de parochiale evolutie van het huidige Assebroek behandeld en werd het parochiearchief nader bekeken. Een belangrijk onderdeel van het archief bestaat uit de parochieregisters of doop-, trouw- en begraafboeken. Tot 1796 gelden ze als de voorloper van de burgerlijke stand. 
Tijdens de voordracht werd ook de nieuwe publicatie gepresenteerd over de DOPEN VAN DE PAROCHIE ASSEBROEK 1639-1910.

Raadsels en mysteries in de geschiedenis

 2011 december
Lezing op 2 december 2011 om 20 uur door Marcel Denduyver in zaal OC Rustenhove in de Wantestraat
 
Geschiedenis wil het ware verhaal brengen van wat vroeger gebeurd is in het leven en verleden van de mensheid. Vaderlandse geschiedenis, bijbelse geschiedenis, geschiedenis van de letterkunde, …: ze brengen ons verhalen die gestoffeerd worden met feiten en data waardoor een wetenschappelijke basis geschapen wordt en conclusies getrokken worden. Maar hoe waar en juist zijn die verhalen? Verder blijft veel van wat in het verleden is gebeurd voor eeuwig omgeven van mysteries ondanks “grondig” onderzoek. Denken we maar aan de dood van prinses Diana, van president Kennedy, van koning Albert I, van R. Diesel, …
Hoeveel papier werd niet gebruikt om het drama van Mayerling te duiden. En wat te denken van doden die terugkeren (eventueel als een andere persoon). Anastasia van Rusland, Lodewijk XVII van Frankrijk, de man met het ijzeren masker: zijn ze wel gestorven zoals de geschiedenis het wil?

De ontstaansgeschiedenis van de Brugse regio

2011 september
Lezing op 22 september om 19.30u door Bieke Hillewaert in de aula van het Grootseminarie

Na vele jaren archeologisch onderzoek in Brugge en omgeving was de tijd aangebroken om een nieuw verhaal te schrijven over het begin van menselijke aanwezigheid in de Brugse regio. De geschreven bronnen die vanaf de 9de eeuw beschikbaar komen, konden dit nieuwe verhaal verder ondersteunen.
De bundeling van al deze gegevens liet ondermeer toe om een aantal bestaande verhalen rond de betekenis van Brugge in de Romeinse tijd en de rol van de Vikingen als stichters van de stad te herzien. Ook de mythe van de oorspronkelijke ligging van Brugge aan de zee kon doorprikt worden.

In de tijd gaan we terug tot de laatste IJstijd en klimmen alzo op naar de 9de eeuw waar Brugge voor het eerst wordt vermeld. Het einde van het verhaal is de moord op Karel de Goede in 1127 omdat we dan via het dagboek van Galbertus een eerste beschrijving bekomen van de stad.