Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Merovingisch huis

De gids in actie
Binnenzicht

2014 juni

Bezoek aan het Merovingisch huis, Pastoriestraat 1B in Sint-Andries  

Archeologen zijn een tiental jaar bezig geweest met onderzoek op de gronden tussen de Gistelse Steenweg, Korte Molenstraat, Zandstraat en de Pastoriestraat in Sint-Andries.
Een van de realisaties was de reconstructie in de tuin van wzc Hallenhuis (vroeger Fabiola) van een Merovingisch huis uit de 6de en 7de eeuw, waarvan huisplattegronden op het terrein werden aangetroffen.
Het is een eenbeukige constructie waarbij aan de buitenkant een schuine schoor is geplaatst die het uitzakken van de muurplaten moet tegengaan. De constructie vertoont overeenkomst met een Vikinghuis.
Het uit traditionele materialen en op ware grootte gereconstrueerde gebouw kreeg een functie die kadert in de vrijetijdsbesteding van de bewoners van de aanpalende serviceflats Meulewech en het woon- en zorgcentrum Hallenhuis.

Erfgoeddag Grenzeloos

Erfgoed

2014 april

Tentoonstelling zaterdag 26 en zondag 27 april 2014

In de Zorge
(Moerkerkse Steenweg 194, Sint-Kruis)
en in de kerk van O.L.V Onbevlekt Ontvangen (Ver-Assebroek, Pastoor Verhaegheplein).

Met Grenzeloos als algemeen thema organiseerde Arsbroek in samenwerking met de Heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle een tentoonstelling onder de titel Al die willen ter bedevaart gaan.

Naast bedevaarten in het algemeen, krijgen Onze-Lieve-Vrouw van 't Boompje (Sint-Andries) en Compostela bijzondere aandacht. Verder werden twee Assebroekse aspecten uitgediept.

OLV beeld

Mariadevotie in Ver-Assebroek

Ten eerste is er natuurlijk de Mariadevotie in Ver-Assebroek. Pastoor Petrus Verhaeghe was rond 1720 de stichter ervan, nadat hij een miraculeus beeldje van O.L.V. in bezit had gekregen. Het staat tot op heden in de kerk van Ver-Assebroek en het verhaal erover is in de gebrandschilderde ramen van het kerkkoor uitgebeeld. In de kerk zelf en in de Zorge werd de Mariadevotie in Assebroek verder toegelicht aan de hand van stukken uit onder meer het archief van de parochie, de kerkfabriek en het Hervé Stalpaertfonds. Het gedeelte in de kerk werd door ons lid Gerard Vanparys samengesteld.

Sint-Christoffel

Sint-Christoffelbedevaart

Ten tweede is er Sint-Christoffel. Door toedoen van E.H. Jules Faes, de eerste pastoor van de parochie Sint-Jozef in Assebroek, werd ook Sint-Christoffel als tweede patroon van de parochie toegevoegd. Meteen organiseerde Faes een bedevaart naar Sint-Christoffel, de patroon van de reizigers, in de vorm van een jaarlijkse zegening van de voertuigen rond de feestdag van de heilige (25 juli). Zodoende was de parochie in 1936 de eerste in West-Vlaanderen met een dergelijke manifestatie, die zeer succesvol werd en in de jaren vijftig haar hoogtepunt kende. In de Zorge wordt de schijnwerper op de Sint-Christoffelbedevaart gericht.

Voedingsgewoontes

2014 maart

Lezing 28 maart 2014 in het vernieuwde parochiehuis in de Bossuytlaan 24.  

 

Een inkijk in de voedingsgewoontes van een Brugse edelman en zijn dienstpersoneel omstreeks 1850

Eten is een belangrijke activiteit in het dagelijkse leven van de mens. De zoektocht naar voedsel was en is voor vele volkeren een strijd van elke dag.

Rond onze voeding zijn in de loop van de tijd veel gewoontes ontstaan. De lezing ging dieper in op de voedingsgewoontes van Pieter de Melgar (1772-1858). Omstreeks 1850 woonde hij als weduwnaar met vier 'domestiquen' in de Sint-Jorisstraat.

Voor de reconstructie van zijn eet- en drinkcultuur kon de spreker een beroep doen op zijn uitstekend bewaard gebleven familiearchief. De belangrijkste bron waren de huishoudboekjes bijgehouden door de keukenmeid Sophie Vandevelde. Zij stond in voor de aankopen van verse producten op de vele Brugse markten. Vis en schaaldieren waren prominent aanwezig. Daarnaast bewaarde Pieter de Melgar ook elke factuur van bakker, beenhouwer en brouwer. Aardappelen, boter en melk werden thuis geleverd door een van zijn pachtboeren. Ook sporen van enkele grote diners voor familie en vrienden werden gevonden. De voordracht schetste een beeld van het consumptiepatroon van iemand uit de gegoede klasse en probeerde de spreker een antwoord te geven op de vraag 'wat at het dienstpersoneel?'.

De voordracht door Jan D’hondt ging gepaard met een powerpointpresentatie.

Aloïs Verfaille, Assebroeks accordeonist

Aloïs Verfaille

2013 december

Aloïs Verfaillie (1908-2005) deed zijn eerste muzikale ervaring op tijdens WOI dankzij een ‘mondmuziekje’ van een Duitse soldaat. De muziek zou Aloïs, die van beroep schrijnwerker werd, nooit meer loslaten. Spoedig schakelde hij over op de accordeon en hij bleef dat instrument heel zijn leven trouw.
De Jazz Rigolo Band was het prille begin en bleef tot het Brugse beperkt. Enkele jaren later werd het orkest Eddy and his Boys gevormd, dat zich op ruimere schaal liet gelden. Aloïs’ kennis van het instrument en zijn gedrevenheid leidden tot contacten met vele orkesten uit het Brugse.

Aloïs gaf de muzikale microbe door aan zijn kinderen, in het bijzonder aan wijlen Lionel, eveneens accordeonist, en Eddy, drummer.
Hij ontpopte zich ook als accordeonhersteller en -verzamelaar. In 2004 werd in het kader van het festival Airbag rond Aloïs, zijn carrière en zijn verzameling een tentoonstelling gehouden.Sylvain Verfaillie, zoon van Aloïs, gaf ons een kijk op het amusementsleven uit een vervlogen tijd en tegelijk op het volksleven in Ver-Assebroek.

De voordracht door Sylvain Verfaillie ging gepaard met een powerpointpresentatie en werd opgeluisterd met accordeonspel door Patricia Vanderhaeghen.

Lezing op vrijdag 13 december om 20.00 uur in het O.C. Rustenhove in de Wantestraat. 

De drie van Pickery

Hendrik Pickery

2014 februari

Lezing op 7 februari 2014 in zaal Patria

Wanneer we door de stad Brugge  wandelen, zien we overal standbeelden. Als we dan eens aan een standbeeld wat meer aandacht schenken dan komen we geregeld de naam Pickery tegen. Ook het oorlogsmonument in Assebroek is van de hand van een Pickery.
Eigenlijk gaat het om een geslacht van Brugse beeldhouwers.
De oudste, Hendrik was vanaf zijn 33 jaar leraar aan de Brugse Academie voor Schone Kunsten. Dit jaar is het 120 jaar geleden dat hij overleed. Hij richtte ook het grafmonument op voor de familie dat we tijdens onze wandelingen op de stedelijke begraafplaats konden bewonderen.

Bob Warnier geraakte meerdere jaren geleden in de ban van deze kunstenaars. Hij leek ons dan ook de geschikte man om ons mee te nemen op ontdekkingstocht naar deze kunstenaars.

Lezing op vrijdag 7 februari om 20.00 uur door Bob Warnier in het zaal Patria in de Kerklaan.

Bezoek aan de stedelijke begraafplaats van Brugge

Poortgebouw

 2013 november

In verscheidene van onze jaarboeken werden aspecten van de stedelijke begraafplaats behandeld. Zo werd niet enkel het ontstaan en de ontwikkeling ervan beschreven, maar ook de kapel en de grafcrypte kwamen uitvoerig aan bod.  
Vandaag de dag is deze begraafplaats, na meer dan tweehonderd jaar, uitgegroeid tot een prachtig park met een schat aan funerair erfgoed. Maar een geleid bezoek aan de begraafplaats werd door Arsbroek nog nooit als een activiteit georganiseerd. Het was dan ook meer dan tijd om dit te verhelpen. 
 
Op zaterdag 9 november gingen we met twee groepen van ongeveer 30 personen op verkenning op de begraafplaats.

Dubbeltentoonstelling

Affiche

2013 september

Het nieuwe werkjaar startte met een dubbeltentoonstelling.

Enerzijds werd het dertigjarig bestaan van Arsbroek belicht, anderzijds was er een tentoonstelling die samen met het Bruggemuseum werd uitgewerkt omtrent het poppenspel Den Uyl, in Assebroek gesticht door pastoor Faes, Gerard Schelpe en Marcel Seys.

 
Deze tentoonstelling had plaats op zaterdag 31 augustus en zondag 1 september en op zaterdag 7 september en zondag 8 september telkens van 10 tot 18 uur.
Plaats: zaal Patria in de Kerklaan te Assebroek.