Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Bezoek ambtswoning gouverneur

Ambtswoning Provinciaal Hof

Mei 2015
Bezoek aan de ambtswoning van de gouverneur en het Provinciaal Hof

Het bestaan van de provincie als bestuurlijke entiteit staat onder druk. Misschien is het dan ook voor het laatst dat Arsbroek een rondleiding kon plannen aan enkele gebouwen van de provincie. Het bezoek had plaats op vrijdag 22 mei.

We bezochten eerst de residentie van de gouverneur van West-Vlaanderen op de Burg. Tot 1794 gebruikten de Brugse bisschoppen dit laatmiddeleeuwse pand als residentie. Begin 1800 werd het naar Franse smaak omgebouwd en heringericht voor de prefecten. Sinds 1815 is het de fraaie gouverneursresidentie. Het schitterende interieur bleef zeer goed bewaard en vormt een stijlvol geheel met de woning.

Vooral de neogotische gevelarchitectuur maakt het prachtige 19de-eeuwse Provinciaal Hof beeldbepalend op de Markt van Brugge. In de raadzaal vergaderde vele jaren geleden de provincieraad. Nu heeft het gebouw vooral een ceremoniële functie. Het interieur biedt je onder meer indrukwekkende eikenhouten balkenzolderingen of natuurstenen deuromlijstingen, schouwen en authentieke vloertegels. Aanvullend kregen we in de diverse ruimtes toelichting bij de schilderijen.

Tentoonstelling Assebroek in de Eerste Wereldoorlog

Affiche tent WOI

September 2014

Tentoonstelling in de Zeventorentjes

In het kader van de komende herdenking van de Eerste Wereldoorlog organiseerde Arsbroek een grote overzichtstentoonstelling met als onderwerp: Assebroek in de Eerste Wereldoorlog.

Vinkenzetten

Oktober 2014

Lezing over vinkenzetten op 31 oktober in zaal Patria
 

Misschien herinnert u zich nog de rij van ernstig kijkende heren (en dames), turend naar de grond met een lat in de hand. Doodse stilte alom. De kooitjes veelal langs de muur van een kerkhof opgesteld.
Maar is dit wijdverbreide Vlaamse spel eveneens buiten ons taalgebied bekend en aanwezig?
Vooraanstaande vorsers zochten naar vroegste geschreven bronnen van het vinkenspel. Kan het dat dit doorgedreven speurwerk ons tot de middeleeuwen leidt? W
erden echte vinken ooit blind gemaakt? Hoe en wanneer belandde het vinkenspel in de regio Brugge? Siert deze volkse hobby nog steeds het leven van het boeiende Assebroek?

Het antwoord op deze vragen werd ons gegeven door vinkenier Noël Declercq, die ons wegwijs maakte in de rijke geschiedenis van de vogelhouderij.

Brugs tin

Tinnen vaas

December 2014
Lezing over Brugs tin in de zaal Patria

Mooie schalen, kannen of kandelaars in tin zijn ons allemaal bekend als siervoorwerp maar ooit werd tin ook gebruikt voor het maken van alledaagse gebruiksvoorwerpen.
Vanaf de middeleeuwen tot in de 18de eeuw is tin de grondstof bij uitstek voor het vervaardigen van alle drink-, eet- en tafelgerei. Nogal wat tinnegieters waren ook in Brugge actief en signeerden hun werk met een eigen tinmerk.

In de loop van de 18de eeuw wordt het gebruik van tin langzaam maar zeker  verdrongen door nieuwe materialen zoals keramiek, glas, steengoed, porselein en dergelijke. Op het einde van de 19de eeuw bleef nog maar heel weinig over van het eens zo bloeiende ambacht. In de jaren negentig van vorige eeuw was dit alles definitief voorbij.
Gilbert Hoef en Johan De Vlamynck informeerden ons in een over het Brugs tin en voornamelijk over de Brugse huismerken.

 

Historische figurines

Februari 2015
Historische figurines op 6 februari in oc Rustenhove

Bekende voorbeelden van figurines zijn de tinnen soldaatjes. Vanaf Napoleon werden miniatuursoldaten gebruikt om de slag tactisch voor te bereiden. Die methode bleef bruikbaar tot in de Tweede Wereldoorlog.

Voor Europa zit de grootste producent in Groot-Brittannië. Die maakt vooral figurines van het Engelse leger ten tijde van de victoriaanse periode. Wie bijvoorbeeld soldaten uit het Belgische leger wil hebben, moet die eigenlijk zelf maken. In tegenstelling met andere landen is het historisch correct geschilderde figuurtje onbekend in Vlaanderen.

Maar hoe wordt men nu figurinist?

De heer Achiel Willems nam ons mee in deze onbekende hobby aan de hand van voorbeelden en van een fotopresentatie. We ontdekten de evolutie in schildertechniek en vernamen wat de toekomst zal brengen. Het werd een uiteenzetting over heel wat meer dan het eenvoudige “speelgoedsoldaatje.”

Modetrends van alle tijden

Kledij1

Maart 2015
Lezing op vrijdag 13 maart om 20 uur in zaal Kristoffel in de Bossuytlaan.

Hoe waren onze voorouders gekleed? En wat zat verborgen onder de vele lagen stof? Wat vertellen documenten over kledij in de Brugse regio? Wat is een cote, een surcote, een samaar, een hoofdkleed, een ranse, een verdugade, een torture, enz.

Op deze vragen en nog veel meer gaf Yvette Kemel ons een antwoord geven. Het is uiteraard onmogelijk om in één avond de geschiedenis van de mode te schetsen. Aan de hand van allerlei trends en weetjes maakten we een reis door het kledinggedrag van onze voorouders. In volgelvlucht gingen we van de veertiende tot begin twintigste eeuw.

Deze voordracht is het resultaat van jarenlang onderzoek in de werkgroep huizengeschiedenis van het Levend Archief en eigen onderzoek. Toen Yvette Kemel ongeveer 25 jaar geleden startte met het maken van een eigen stamboom werd ze nieuwsgierig naar de levensomstandigheden van haar voorouders. Zij ging zich toeleggen op het bestuderen van voeding, kledij en materialen en de evolutie van deze onderwerpen in de tijd.

 

Erfgoeddag 2015

Gemene en Loweiden1 Gemene en Loweiden2

April 2015

Tentoonstelling: Aanborgers, bijzondere erfgenamen van de Gemene en Loweiden: dat was het thema waarmee Arsbroek deelneemt aan Erfgoeddag 2015.

De Gemene en Loweiden bevinden zich op het grondgebied van de voormalige gemeenten Assebroek en Oedelem. De Gemene Weide (op Assebroek) is ongeveer 50 ha; de Loweide is ongeveer 31 ha. De oudste vermeldingen van de Gemene en Loweiden dateren uit de vijftiende eeuw.

Deze gronden worden sinds jaar en dag bestuurd en gebruikt als “gemene grond”. De Gemene en Loweiden zijn alzo gemeen en onverdeeld eigendom van de afstammelingen van oude families, aanborgers genoemd. Het dagelijks bestuur van deze instelling is de verantwoordelijkheid van de hoofdmannen die om de drie jaar worden verkozen.

In de loop van de tijd verloren de meeste gemene gronden hun oorspronkelijk statuut. Ook de Gemene en Loweiden dreigden hiervan het slachtoffer te worden.
Dank zij kanunnik Andries werd in 1881 beslist dat de oude eigendoms- en beheersstructuur te behouden. Deze specifieke eigendomstoestand is uniek in Vlaanderen.

De heemkundig kring Arsbroek en het bestuur van de Gemene en Loweiden brachten met een tentoonstelling op Erfgoeddag 2015 een overzicht van deze unieke instelling.

Waar: Rijksarchief Brugge (centraal infopunt), Predikherenrei 4A

Datum: 25 april tussen 14.00 en 17.00 uur; 26 april tussen 10.00 en 18.00 uur

Aansluitend bij de expo gaf hoofdman Marc Vandepitte een voordracht over de rijke geschiedenis van de Gemene en Loweiden op zaterdag 25 april om 16 uur en zondag 26 april om 11.30 uur.