Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Bezoek Dudzele

Dorpszicht De Groene Tente

Juni 2016
Bezoek aan Dudzele
zaterdag 25 juni om 14.30 uur aan De Groene Tente

De vroegere gemeente Dudzele was in vergelijking met Assebroek veel groter in oppervlakte maar in bevolkingsaantal was dit net omgekeerd. Voor de meeste leden was het dorp een grote onbekende. Daarom gingen we op zaterdag 25 juni op bezoek in Dudzele. We waren er de gast van Heemkring Dudzele vzw.

We startten in het museum De Groene Tente (www.degroenetente.be). Daarna maakten we nog een gegidste wandeling in de kern van de gemeente.

Onder meer volgende vragen kwamen er aan bod: 
Wie was Ratte Vincke? Wie was Sint-Lenaart? Van waar komt de naam Dudzele? 
Maar ook de reeks “Mijnheer Doktoor” en dokter Buytaert werden herinnerd.

Tijdens onze tocht passeerden we ook een aantal waardevolle gebouwen.

 

Erfgoeddag 2016

Banner rituelen Zegening Start van de tocht

April 2016 
Tentoonstelling: 85 jaar Sint-Elooisviering in Assebroek

zaterdag 23 april tussen 14.00 en 17.00 uur en zondag 24 april tussen 10.00 en 18.00 uur.

Waar: in het Rijksarchief, Predikherenrei 4A in Brugge. 

Al 85 jaar lang op de eerste donderdag van december viert men in Ver-Assebroek Sint-Elooi. Met een vast patroon aan rituelen, wordt de patroon van de smeden er gevierd. 
De dag begint aan de woning van de onderdeken. Een stoet van paarden en koetsen trekt vervolgens door Ver-Assebroek in de richting van de uittredende deken. Hoogtepunt is de wijding van de paarden aan de kerk. Dit ritueel bestaat uit een tik met een gekroonde hamer tegen het hoofd van het paard. 

Na een kerkdienst om de overleden leden van de Sint-Elooisgilde te herdenken volgt een feestmaal waarbij de functies worden overgedragen: de onderdeken wordt deken, de aftredende deken wordt eredeken en een nieuwe onderdeken wordt gekozen. 
Voor Erfgoeddag heeft Arsbroek deze traditie met de     bijhorende rituelen verwerkt in een tentoonstelling. 
Naast een fotoreportage van de viering op 3 december 2015, kwam ook het leven van de heilige aan bod evenals de verering van Sint-Elooi op  andere plaatsen.

Bekijk deze video en geniet mee.
Klik op Sint-Elooisviering en zoek de man met de hamer (LOOI).

Nog meer foto's? Klik op Erfgoeddag.

Het bombardement op Sint-Michiels (1944)

Maart 2016
Lezing op vrijdag 11 maart om 20 uur in zaal oc Sint-Kristoffel,

Op 28 mei 1944 werd Sint-Michiels getroffen door een bombardement van de geallieerden, de zgn. operatie Ramrod 934. Operatie Ramrod 934 was een geallieerde luchtaanval op het kasteel Ter Linden, waar zich een radiopeilings- en decodeerstation van de marine van het Derde Rijk bevond. Van hieruit hield de bezetter het scheepsverkeer in de gaten. De geallieerden probeerden de zgn. Marinepeilstelle uit te schakelen voor D-day (de landing in Normandië) begon om zo een te vroege ontdekking te vermijden.

Heel wat bommen kwamen echter terecht op het dorp Sint-Michiels en ook op de wijk Vogelzang (hoek Tillegembos en Torhoutse Steenweg). Zestig vernielde en honderd zwaar beschadigde huizen, een platgebombardeerde kerk, 31 gedode burgers en tientallen gewonden waren de gevolgen.

Bijna 72 jaar na de feiten vat Michel Goeman de gebeurtenissen van die dag voor ons samen.

 

 

Criminaliteit voor 1800 in het Brugse Vrije

Februari 2016
Vrijdag 5 februari om 20 uur in zaal Patria, Kerklaan in Assebroek.

Criminaliteit kan zeer algemeen worden gedefinieerd als alles wat door een wettelijke bepaling als misdrijf strafbaar is gesteld. Wat als criminaliteit wordt beschouwd, kan dus verschillen van maatschappij tot maatschappij, al naargelang van de heersende normen. Het is dus een alledaags gegeven, niet eigen aan onze hedendaagse maatschappij. Net als nu waren er eeuwen geleden daders, slachtoffers en ordehandhavers.

Ook het verleden kende dus zijn criminaliteit, maar watmoeten wij ons daarbij voorstellen? Wie waren de voorlopers van onze lokale en federale politiemensen? Wie waren de daders? Hoe werden ze verhoord? Waar werden ze opgesloten? Welke misdrijven pleegden ze? Hoe zat de rechtspraak in elkaar? 

Voor een antwoord op die en andere vragen hebben wij de heer Eduard Vyvey uitgenodigd. Tijdens zijn voordracht nam hij ons mee in de rechtswereld van een goede tweehonderd jaar geleden. 

De wattman die de nazi's haatte

Kaft boek

November 2015
Voordracht door Brigitte Daneels op vrijdag 13 november in oc Sint-Kristoffel

We zitten volop in de periode van herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Maar ook de Tweede Wereldoorlog, nauwelijks twintig jaar later, blijft mensen beroeren.

Brigitte Danneels ging op zoek naar de kleine mens in het grote oorlogsgebeuren. Wat deed die vier jaar bezetting met gewone mensen? Welke houding namen ze aan tegenover de bezetter en zijn vele reglementen? Hoe belandden jonge mannen bij het verzet? Wat betekende een woord als ‘bevrijding’ na jaren onderdrukking?

Brigitte praatte maandenlang intensief met haar tante. Paula Vyncke (nu 94) was negentien toen de oorlog uitbrak en heeft een schat aan herinneringen uit die bewogen tijd. Het gezin Vyncke woonde destijds in Vivenkapelle. Brigitte interviewde ook andere Vivenaars. Al deze gesprekken, aangevuld en gecorrigeerd door veel opzoekingswerk, resulteerden uiteindelijk in een boek.

Het boek geeft een nauwgezet beeld van een gezin en van een dorp in oorlogstijd.

Tijdens de voordracht, die meer weg heeft van een lange vertelling, nam Brigitte ons mee naar deze dramatische periode. Verhalen en anekdotes komen tot leven door de vele authentieke foto’s geprojecteerd op scherm.  Aan enkele Assebroekse figuren, gelinkt aan de familie Vyncke, wordt speciale aandacht besteed.

Een ding is zeker: de verhalen laten niemand onberoerd.

 

Baron Ruzettelaan

Poort La Brugeoise Vroeger

Oktober 2015
Wandeling Baron Ruzettelaan op zaterdag 3 oktober

Twee belangrijke en drukke verbindingswegen doorkruisen het grondgebied van de vroegere gemeente Assebroek. Enerzijds de Generaal Lemanlaan, de oude weg vanuit Brugge naar Gent. Anderzijds is er de vroegere weg naar Kortrijk en verder naar Rijsel. Deze laatste draagt sinds 1929 de naam Baron Ruzettelaan.

Zo’n zeventig jaar geleden was het nog een statige laan met vier rijen bomen. Aan beide zijden waren er statige herenhuizen en villa’s gebouwd. Op zondag was deze boulevard voor de Bruggelingen de ideale plaats om te flaneren en om gezien te worden. Vandaag de dag zijn veel gebouwen verdwenen en het uitzicht van de laan is totaal veranderd. Toch is er voldoende overgebleven voor een interessante verkenning van het verleden en het heden.