Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Poeyers en dranken, maak ik voor de kranken

Apotheek Sint-Jan

Mei 2017

Rondleiding apotheek Sint-Janshospitaal

Het bezoek aan het oud Sint-Janshospitaal en in het bijzonder de rondleiding in de apotheek behandelde de geschiedenis van de apotheek, een bespreking van de gebruiksvoorwerpen en de evolutie ervan. 

De ruimte in het museum is beperkt. De groepen moesten we bijgevolg klein houden. Daarom werden op zaterdag 20 mei twee bezoeken voorzien: het eerste om 10 uur, het tweede om 14.30 uur. Plaats van afspraak: de binnenplaats voor de apotheek, Mariastraat 38 in Brugge. 

Het gemeentearchief van Assebroek

Maart 2017

Lezing Het gemeentearchief van Assebroek in het Brugse stadsarchief (1794-1970). Een overzicht.

Enkele jaren geleden werd bij de ontruiming van het oude administratieve centrum langs de Generaal Lemanlaan een ontdekking gedaan. In een oude vergeten wijnkelder werd een hele stapel archieven gevonden, waaronder vele bouwplannen van voor WO II. Het reinigen en herstellen van deze schat aan gegevens werd aan Cores toevertrouwd. Dit werk is nu beëindigd en wacht op ontsluiting. Wij willen de leden van Arsbroek reeds een inzicht in deze historische gegevens bezorgen.

Daarvoor hebben we de ontdekker van deze schat uitgenodigd. Jan Anseeuw, wetenschappelijk medewerker van het stadsarchief kwam op vrijdag 24 maart hierover praten.

Natuurlijk heeft hij deze vondst behandeld maar zijn lezing ging breder. Zo gaf hij een volledig overzicht van wat het stadsarchief bezit van de gemeente Assebroek van voor de fusie (geïllustreerd en verteld aan de hand van een powerpointpresentatie).

Omdat voor de meeste mensen een archief een onbekende heeft hij tevens de werking van het stadsarchief en het raadplegen van documenten nader toegelicht.


De lezing had plaats op vrijdag 24 maart om 20 uur in het oc Sint-Kristoffel, Bossuytlaan 24B in Assebroek.

 

Bezoek glasatelier en grafiekwerkplaats

Leo Crul

Januari 2017

Bezoek glasatelier Leo Crul en grafiekwerkplaats Rita Riemaker

Glazenier Leo Crul werd te Brugge geboren in 1954. Sinds 1982 is hij zelfstandig ontwerper, uitvoerder en restaurator van  gebrandschilderde ramen. In 1990 werd hij docent glazenierskunst in Syntra West Brugge. Meerdere tentoonstellingen en prijzen maken van hem een gerenommeerd kunstenaar.

Met grote passie en gedrevenheid weet deze glazenier het glas, een oeroude materie van zand, kalk, potas, silicium en oxides, om te zetten tot een modern kunstwerk of door restauratie deze materie opnieuw haar oude glorie te bezorgen.

Diezelfde namiddag bezochten we ook het belendende atelier van Rita Riemaker. Zij volgde een opleiding grafiek aan de academie in Brugge. Haar atelier is een grafiekwerkplaats waar koperen platen bewerkt worden en later afgedrukt. Het is een niet-toxisch atelier waar enkel met handgeschept papier wordt gewerkt.Zij gaf ons alle uitleg over de bewerkingen op de plaat en het afdrukken ervan.

Het bezoek aan deze ateliers had plaats op zaterdag 28 januari om 14.30 uur. Plaats: Vrijheidsstraat 1 (achterkant Rustenhove).

 

 

 

Mei 40: de onbegrijpelijke nederlaag

November 2016

Lezing op vrijdag 18 november om 20 uur in zaal oc Patria

Over de oorlogsgebeurtenissen in mei ‘40 en de oorzaken van de nederlaag bestaan heel wat uitspraken. Was er een gebrek aan motivatie bij de Franse soldaat? Was de vijand te sterk? 

Historici zijn het er evenwel over eens dat op 9 mei 1940 twee evenwaardige legers, de Duitsers enerzijds en de geallieerden (Frankrijk, Groot-Brittannië, Nederland en België) anderzijds, tegenover elkaar stonden. Waar kwam dan het overwicht van de Duitsers vandaan?  
Het verhaal van mei ‘40 blijft een duister verhaal waarin de waarheid niet aan het licht komt en de medespelers alle redenen hebben om de detective op het verkeerde been te zetten. Ook de historici die allesbehalve opgeleid zijn in militaire geschiedenis kunnen geen licht brengen. De gevolgen van deze vaststellingen hebben bijgedragen tot de mythevorming van mei ‘40. 

Bruno Comer, auteur van het essay  “Mei '40: de onbegrijpelijke nederlaag” (Davidsfonds, 2010) was voor ons de uitgelezen spreker om in deze verwarrende gegevens wat klaarheid te brengen. 

Baron Ruzettelaan deel2

Huis Pattyn Brug

Oktober 2016
Wandeling Baron Ruzettelaan op zaterdag 8 oktober om 14.30 u

Zowat een jaar geleden was er een wandeling langs een eerste deel van de Baron Ruzettelaan. Deze keer bezochten we een ander deel van de huidige Baron Ruzettelaan, de vroegere weg van Brugge naar Kortrijk en verder naar Rijsel. 
Ook in dit tweede deel zijn vandaag de dag veel gebouwen verdwenen en het uitzicht van de laan is totaal veranderd. Maar wat overbleef is ruim voldoende voor een interessante verkenning van het verleden en het heden. 

De wandeling ging langs het deel van de Baron Ruzettelaan vanaf de ‘TIR’ naar de brug van Steenbrugge.