Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Erfgoeddag: Waarom kiezen voor Assebroek als woonplaats

Logo

April 2018

zaterdag 21 april
zondag 22 april
Tentoonstelling in het Rijksarchief


Het centrale thema voor Erfgoeddag 2018 was KIEZEN. 
In Brugge waren er op 21 en 22 april maar liefst 84 activiteiten te bezoeken naar aanleiding van het Erfgoedweekend. 

Ook Arsbroek nam deel aan de Erfgoeddag. Uitgangspunt was de grafiek van de bevolkingsgroei in de laatste tweehonderd jaar; in die periode nam de bevolking met bijna een factor 40 toe. Aan de hand van een kleine tentoonstelling gaven we duiding en verklaring voor deze merkwaardige groei.

Als afsluiter kon u dan zelf kiezen waarom u wel of niet voor Assebroek als woonplaats zou kiezen.

Foto's Erfgoeddag 2018

Tentoonstelling1 Tentoonstelling 2 Tentoonstelling 3 Tentoonstelling 4

De Damse Vaart: een surrealistisch verschijnsel

Damse Vaart

Maart 2018

Lezing: de Damse Vaart 

Geen vrediger landschap in Vlaanderen dan de Damse Vaart die Brugge met Sluis verbindt. Nochtans was de vaart een oorlogskanaal. Deze waterloop die al 75 jaar buiten gebruik is heeft nooit een ernstige economische rol gespeeld. Dit stukje landschap uit het begin van de negentiende eeuw is in het verstedelijkte Vlaanderen een surrealistisch verschijnsel.  
Het is Napoleon die het plan opvatte voor een kanaal tussen Brugge en Breskens. Deze plannen werden heel concreet na de Britse aanval op Vlissingen in de zomer van 1809. Vanuit Vlissingen hadden de Engelsen een permanente bedreiging op het strategisch belangrijke Antwerpen kunnen uitoefenen. Een kanaal tot in Breskens, vlak tegenover Vlissingen, was voor Napoleon de oplossing. Na de val van Napoleon bleef de Damse Vaart onafgewerkt liggen. Welke waren haar verdere lotgevallen?

De voordracht van Bruno Comer op 9 maart in oc Patria bracht hierover meer klaarheid. 

Project MAGIS Brugge en late nieuwjaarstoost

Kaart Marcus Gerards

Februari 2018
Lezing en nieuwjaarstoost

Het project MAGIS Brugge dat vertrekt van een  digitale analyse van de kaart van Marcus Gerards (1562), is een initiatief van het Brugge-museum en het Stadsarchief, samen met een aantal andere partners.

Een van de medewerkers aan dit project is Evelien Vernackt. Zij digitaliseerde de kaart van Marcus Gerards,  hielp de MAGIS-databank mee uitdenken en voerde heel wat interessante informatie in over het middeleeuwse Brugge. We nodigden haar uit om dit project voor te stellen.

We maakten van de gelegenheid gebruik om die avond een kleine receptie te houden bij het begin van 2018. 

Datum: vrijdag 9 februari 2018 om 20 uur in zaal oc Sint-Kristoffel.  

Brugge in affiches

Maria van Bourgondië

Oktober 2017

Lezing: Brugge in affiches

Affiches, doorgaans lopen wij er achteloos aan voorbij. Vaak treft de schoonheid die in hun ontwerp schuilt ons pas wanneer wij ze vele jaren later terugzien.

Helaas, eenmaal hun boodschap verteld, belanden zij meestal in de papiermand … tenzij iemand zoals Pol Martens ze verzamelt. Zijn collectie “Brugge in affiches” was eveneens de aanzet tot zijn zoektocht naar het verhaal achter de Brugse affiches. “Brugge in affiches” groeide uit tot een website, tot een Facebook-pagina en tot een wekelijks cursiefje in het Brugsch Handelsblad.

De spreker bracht ons met een powerpoint presentatie het verhaal van Brugge, sinds het eind van de negentiende eeuw tot vandaag. Maar ook andere aspecten van de affiche komen aan bod. Hoe de affiche uitgroeide van eenvoudig tekstplakkaat tot grafisch kunstwerk. Wie de Brugse grafici waren achter die kleine meesterwerken. En hoe de affiche elk aspect van het dagelijks leven in een stad weergeeft. 

Datum: vrijdag 27 oktober in zaal Patria.

 

Werking Raakvlak

Komvest

September 2017

Werking Raakvlak
Bezoek erfgoeddepot De Pakhuizen

Raakvlak is een intergemeentelijke dienst die de acht aangesloten gemeenten ondersteunt met alles dat betrekking heeft tot onroerend erfgoed. Sinds begin dit jaar heeft Raakvlak ook het beheer van bouwkundig en landschappelijk erfgoed in zijn takenpakket opgenomen. Onder de vleugels van Raakvlak bevindt zich ook het onroerend- erfgoeddepot De Pakhuizen. 
Tijdens ons bezoek kwamen we meer te weten over de algemene werking van Raakvlak en de zorg voor archeologische vondsten in het depot. Vondsten en gegevens uit Assebroek kwamen hierbij aan bod.
Verder was er nog een kleine rondleiding in de beschermde gebouwen van de pakhuizen.

Het bezoek vond plaats op donderdag 28 september om 16.30 uur. Plaats van afspraak: Komvest 45, 8000 Brugge