Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Assebroekse meersen

Assebroekse meersen

Juni 2019
Wandeling in de Assebroekse meersen

Het werd tijd dat we met Arsbroek eens gezonde lucht opsnoven. Daarom planden we een wandeling in de Assebroekse meersen. Sinds de zomer van 2015 zijn in dit gebied natuurinrichtingswerkzaamheden aan de gang. Het werk is nu bijna voltooid en maakt deel uit van het project Groene Fietsgordel Brugge.

Zo werden er werkzaamheden uitgevoerd aan waterlopen en laantjes en werd een waterinlaat aangelegd. Ook werd in infrastructuur voor recreatie voorzien. Een grote ingreep is de verplaatsing van het fietspad van de trambedding naar de Middendreef.

De heer Wim Slabbaert, die van heel dichtbij bij het project betrokken was, was onze gids.

Afspraak: zaterdag 15 juni 2019 om 14.30 uur 

Het beroep van landmeter in het Brugse Vrije

Landmeter

Mei 2019
Het beroep van landdmeter in het Brugse Vrije

De kaart van het Brugse Vrije van Pourbus, de ommelopers, de kaart van Marcus Gerards: het zijn alle resultaten van pogingen om de omgeving zo nauwkeurig mogelijk vast te leggen. De opdracht voor het vastleggen werd gegeven aan landmeters. Maar wie waren zij? Hoe verkregen zij hun statuut? Welke vereisten stelde men? Hoe werden ze opgeleid?

Om op deze vragen een antwoord te krijgen, nodigden we dr. Luc Janssens uit voor een lezing. 

Hij gaf toelichting over het statuut van het beroep. Een hele reeks vragen kwamen hierbij aan bod: kon de landmeter van zijn beroep leven? Hoe werd je landmeter? Moest een examen worden afgelegd? Maar ook het gebruikte alaam, de opleiding enz. kwamen ter sprake. Dit 

In een tweede deel lichtte de spreker het project Cartesius.be toe. In het bijzonder kwam Assebroek en de ruimere omgeving aan bod. 

Datum: vrijdag 17 mei 2019 om 20.00 uur in oc Patria.

Bezoek Sint-Katarinakerk

Sint-Katarinakerk

Maart 2019

Bezoek Sint-Katarinakerk:
een Brugse art-decokerk

Onder impuls van Erfgoedcel Brugge inventariseren vrijwilligers al enkele jaren het roerend erfgoed van de Brugse kerken. In 2018 was de ploeg actief in de Assebroekse Sint-Katarinakerk. Deze minder bekende kerk kwam er met de bouw van de nabijgelegen Brugeoise.

De binnen- en de buitenkant van de kerk zijn prachtige en voor Brugge vrij unieke voorbeelden van art-decostijl. Ook de gebruiksvoorwerpen dragen de stijlkenmerken van het interbellum (1919-1939).

Op zaterdag 30 maart en zaterdag 6 april bezochten we met Arsbroek deze kerk. Onze gids was consulent religieus erfgoed Benoit Kervyn.

 

Opgravingen Sint-Trudostraat

Terrein Sint-Trudostraat

 

Februari 2019

Overzicht opgravingen Sint-Trudostraat
en nieuwjaarstoost
Lezing in oc Kristoffel

In de zomer van 2017 hebben de archeologen van Raakvlak een archeologisch proefsleuvenonderzoek uitgevoerd op het terrein langs de Sint-Trudostraat in Assebroek. Tijdens dit onderzoek zijn archeologische resten gevonden. Op basis van de waarnemingen tijdens het proefonderzoek is beslist een deel van het terrein op te graven. De resultaten van dit onderzoek zijn een nieuw gegeven voor Assebroek.

Tijdens onze nieuwjaarstoost hield Dieter Verwerft van Raaklvlak een korte uiteenzetting over de opgravingen.

Datum: vrijdag 1 februari

 

De Arend van Vlaanderen

André De Meulemeester

November 2018

vrijdag 9 november
Lezing oc Kristoffel

 

De Arend van Vlaanderen is de Bruggeling André De Meulemeester (1894-1973). Hij was met elf officiële overwinningen de 2de succesvolste Belgische gevechtspiloot tijdens WO I. Zijn bijnamen waren de Arend van Vlaanderen en Sergent Mystère. 

De familie De Meulemeester was eigenaar van de belangrijke Brugse brouwerij Aigle-Belgica.
André was actief in verschillende verenigingen, waaronder voetbalclub Club Brugge. Hij was ook een talentvolle tekenaar en schilder.

Het unieke archief van deze oorlogsheld en zijn familie werd in 2005 door architect Axel Ghyssaert, schoonzoon van André De Meulemeester, geschonken aan het provinciebestuur.

Arsbroek nodigde Marc Vandepitte, BAB-bierproever, uit voor een lezing over deze merkwaardige figuur.